Každá země má své podmínky, za kterých je možné do země importovat štěně či dospělé zájmové zvíře. Tyto podmínky jsou ZÁVAZNÉ a měly bychom je všichni dodržovat.

          Do některých zemí EU můžete vyvést štěně bez očkování proti vzteklině, některé země vyžadují platné očkování proti vzteklině plus dobu imunizace. (tj. Doba, po kterou si tělo vytváří protilátky proti oslabenému/upravenému viru vztekliny, který je ve vakcině. Tato doba je 21 dní.) 

 

KOMPLETNÍ PŘEHLED NA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVĚ:

https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/

 

V RÁMCI EU JE POVINNÉ:

Mikročip

          Každý jedinec musí být označený čipem. Vztahuje se na štěňata, která musí být označená čipem ještě před cestováním, tak i na již dospělé psy. Jediná výjimka jsou psi narozený před datumem 03.07. 2011, kteří mohou být označení pouze tetováním.

Pet passport

          Stává se součástí jakéhokoli cestování do zaraničí. Měli by ho kontrolovat na hranicích, stejně tak mají právo pejskovi přečíst čip. Je plnou součástí každého psa, vyznačují se do něho očkování, odčervení, jsou tam i kolonky na sérologické vyšetření protilátek proti vzteklině, atd.

        Před cestou do zahraničí by mělo být v pet passportu vyplněno od vašeho veterinárního lékaře Klinické vyšetření. Toto potvrzení nesmí být starší 48 hodin před cestou.

         Některé země, kontrétně do Norska, Malty a Irska musí být v pet passportu vyplněno od veterináře také ošetření proti echinokokům, tedy odčervení. Musí být ve lhůtě 120 – 48 hodin před vycestováním a v pet passportu musí být přesné DATUM I ČAS odčervení.

 

KAM MOHOU VYCESTOVAT ŠTĚŇATA MLADŠÍ 8-12 TÝDNŮ (ZE ZEMĚ EU):

 

EVROPSKÉ ZEMĚ

ANO, mohou vycestovat


- Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Litva, Lucembursko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Švýcarsko.

 

NE, nesmí vycestovat

 

 - Belgie, Kypr, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Norsko a Velká Británie (stále se řeší Brexit).

                

CESTOVÁNÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ:                       

          Pro každou zemi jsou jiné podmínky, více na Státní Veterinární Správě ČR.

https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/ii-cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu-z-ceske-republiky-do-tretich-zemi/